– Da var det ikke moro å være skogeier

– Jeg har aldri opplevd så ekstrem vind. I et tidligere uvær forsvant deler av låvetaket, men det er første gangen jeg har sett skogen ligge på kryss og tvers. Det så helt forferdelig ut, sier Arne Midtgarden.

Under stormen i november i fjor røsket vinden opp, for første gang i hans 57-årige liv, store trær flere steder på eiendommen på Nesland i Vinje.

– Ble verre og verre

Trær ramlet ned der skogen normalt ikke er så værutsatt.  Han forsto at under denne stormen hadde det gått ekstra hardt for seg, for på vei til jobben lå det nedblåste trær over veiene.

– Vinden roet seg natten etterpå. Jeg gikk ut for å se på skogen. Jeg prøvde å få oversikt. Jeg oppdaget flere plasser der trær lå flatt. Jeg gikk rundt på 12 ulike felt og så at det bare ble verre og verre.

Dokumenterte skadene

– Da var det ikke moro å være skogeier. Det meste var hogstmoden gran. Jeg tenkte ganske fort at jeg måtte dokumentere skadene før snøen kom, så jeg fikk filmet områdene med drone. Det hjalp meg etterpå da jeg skulle dokumentere skadene, forklarer Arne, som har jobb som landmåler i Vinje kommune.

Arne har skogforsikring i Skogbrand, som faren hans også hadde før ham. Han kjenner flere skogeiere som fikk stormskader den dagen, men som ikke har forsikring.

Halvparten hadde forsikring

Ifølge Skogbrand var bare 50 prosent av skogeierne i de verst stormrammede områdene forsikret.

– De resterende 50 prosent får ingen erstatning for sine skogskader. Rundt to millioner kubikkmeter skog ble rammet og erstatningsutbetalinger vil nærme seg 100 millioner kroner, sier direktør for skog i Skogbrand, Kjetil Løge.

– Trodde de var forsikret

– Mange uforsikrede skogeiere trodde de var forsikret mot storm. Vanlige misforståelser er at de tror staten og Naturskadefondet dekker tap ved storm, men den ordningen ble avviklet i 2005. Mange skogeiere har dekning for skogbrann, men ikke storm- og snøskader.

– Oppfordringen til deg som er skogeier, er å sjekke at du faktisk er forsikret mot brann, snø og storm. For snitteiendommen utgjør forsikringskostnaden 500 – 600 kroner, sier Løge.

Rimelig skogforsikring

Han fremhever at Norge trolig har Europas rimeligste skogforsikring på litt over en krone per mål. I tillegg kan skogforsikringen dekkes med skogfond.

Den lave forsikringspremien skyldes at Skogbrand eies av skogeierne, har driftet godt i 100 år og samarbeider tett med myndighetene om risikodeling.

– Alltid hatt forsikring

– Jeg har alltid hatt skogforsikring. Det er mest på grunn av brannfare siden skogen ligger i område der det er en del rasting og bålbrenning, sier skogeier Arne

– Jeg hadde ikke hogd så mye som jeg gjør nå hvis det ikke var for stormskadene, men jeg er heldig tross alt siden tømmerprisen er brukbar og at det var mye hogstmoden skog i samme bestand som stormskadene.

– Greit oppgjør

Forsikringen i Skogbrand kompenserer for økte driftskostnader og redusert virkesverdi. Arne skulle ønske at den også dekket andre kostnader, slik som ekstra opprydding og eget arbeid.

– I mitt tilfelle gikk oppgjøret greit, men ved større skader ville jeg fått en høyere driftspris. Da ville ikke forsikringen dekket denne. Vi bør ha en ordning som dekker faktisk kostnad for skogeieren for å få ut tømmer og rydde opp for å unngå blant annet oppblomstring av barkbiller, mener Arne.

Dyktig entreprenør

Arne engasjerte AT Skog for å hogge den stormskadde skogen. Skogsentreprenørene Bjørn Botne og Geir Magne Våle har hogd 4800 kubikk, der rundt 1700 kubikk er trær som er felt av stormen. Totalt er det cirka 2000 kubikk som er stormskader. Skogeieren skryter av de dyktige skogsmaskinførerne.

– De får med seg det de kan av tømmer fra de vindfelte trærne og tipper rota tilbake. Det er viktig for sikkerheten til folk som går i skogen og det ser penere ut, sier Arne.

Bjørn løser floka

– Å hogge vindfall er ikke noe problem, men det går saktere, sier Bjørn Botne. Trærne ligger flatt og han må felle i en annen vinkel.

– Jeg må plukke meg fram. Jeg har ikke tidligere opplevd vindfall i dette omfanget i Vinje. Da jeg kom hit etter stormen møtte jeg en fortvilet skogeier. Jeg tenker straks på løsninger. Det kan se umulig ut, men det umulige tar bare mer tid, konkluderer den erfarne skogsmaskinføreren.

Skrevet av Stine Solbakken
26/08/2022