– Vi har snudd en negativ trend

 

Agderfylkene og Telemark har økt antall nyplantinger med nesten 300 000 planter i 2016, viser foreløpige skogkulturtall. Siden 2010 har regionen hatt en økning på en million planter.

2,7 millioner planter

– Spesielt gledelig nå er skogplantingen. Der har vi greid å snu en negativ trend. Vi nærmer oss målet vi lenge har ønsket på 800 000 til 900 000 planter årlig, sier fylkesskogmester Jens Arild Kroken hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Foreløpige tall viser at Agderfylkene og Telemark har plantet drøyt 2,7 millioner planter totalt i år. I 2010 var antallet 1,7 millioner.

30 000 flere i AT Skog

Teamleder for skogkultur i AT Skog, Kjell Håkedal, er svært fornøyd med utviklingen. Det er omsatt 2 084 240 planter i AT Skog i år, som er 30 000 flere enn i fjor.

– Ungskogpleie holder seg forbausende stabilt på cirka 17 000 dekar. Det er et brukbart nivå, selv om vi må tåle en liten nedgang i år.  Vi mangler 7 000 til 8 000 dekar for å kunne si oss godt fornøyd, fortsetter Kroken. De beste kommunene på ungskogpleie i Aust-Agder i år, er Åmli, Vegårshei og Birkenes.

Grimstad best i Aust-Agder

– Grimstad høster resultatene av høy avvirkning de siste årene. Det har gitt et planteantall på hele 155 930 skogplanter i bakken. Det er langt foran den tradisjonelle skogplantevinneren Birkenes og Tvedestrand. Ifølge siste rapport fra Skogdata, ligger årets avvirkning på 370 000 kubikk, som er omtrent på samme nivå som i fjor. Alt i alt er dette et år med rimelig aktivitet i skogbruket i Aust-Agder, oppsummerer Kroken.

Marnardal best i Vest-Agder

– Den foreløpige statistikken viser stor aktivitet i Vest-Agder i år, sier overingeniør i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Una Glende Janson. Antallet planter er nesten 200 000 over fjoråret.

– De tre beste kommunene på planting er Marnardal, Audnedal og Lindesnes. De tre beste på ungskogpleie er Marnardal, Audnedal og Vennesla. Estimert avvirkning for 2016 er 266 000 kubikk, oppsummerer hun.

De mest aktive i Telemark

– Økningen i planteaktivitet er det mest positive i år, bekrefter rådgiver Hans Jørgen Aase i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark.

– For markberedning og ungskogpleie ser det ut til at resultatene blir lavere enn de foregående årene. Dette er uheldig for kvaliteten på framtidsskogen i fylket. Skien og Fyresdal har hatt størst aktivitet i ungskogen i sommer, opplyser han.

– Under forutsetning av at innmålingstallene for desember blir på nivå med de foregående månedene, vil totalvolumet for Telemark ende på om lag 640 000 kubikk. Det er tredje året på rad at hogstvolumet stiger. Skogressursene i fylket tilsier at det faktisk er rom for å øke den bærekraftige avvirkningen med ytterligere 200 000 til 300 000 kubikk årlig.

Gjødslingsrekord 

– I 2016 ble det innført en ny tilskuddsordning til gjødsling av skogsmark som klima- og næringstiltak. I Telemark ble det gjødslet 3759 dekar, noe som er historisk aktivitetsrekord. Mesteparten av gjødslingen ble utført i Notodden med 3 200 dekar, oppsummerer Aase.

Den endelige statistikken over skogkultur i de tre fylkene, er klar i slutten av januar og publiseres i fylkesmennenes skogmeldinger i løpet av første kvartal 2017.

FAKTA

Skogkultur i 2016 (fjorårets tall i parentes)

AUST-AGDER: Planteantall 770 435 (763 795), ungskogpleie 16 750 mål (17 406) og markberedning 2 120 mål (2 329)

VEST-AGDER: Planteantall 802 780 (604 708), ungskogpleie 7 870 mål (10 437) og markberedning 1 640 mål (1 276).

TELEMARK: Planteantall 1 146 000 (1 052 527), ungskogpleie 17 500 mål (22 079) og markberedning 1 100 mål (1 779).

 

Skrevet av Stine Solbakken
19/12/2016