Hogsten tas opp igjen i Telemark

AT Skog startet opp igjen med hogst i store deler av Telemark 2. august. Brannsjefene i Øst-, Vest- og Midt-Telemark vurderte da at skogsdrift igjen var forsvarlig.

I kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø fortsatte hogststoppen utover i august og skogsmaskiner ble flyttet fra Grenland til områder der hogst kunne gjennomføres.

Oppdatering mandag 13. august: Forbudet er nå opphevet og det er åpnet for skogsdrift igjen i alle kommuner i AT Skogs område.

Brannvesenet minner om forskrift om brannforebygging § 3, der alle som driver med aktivitet som kan føre til brann, er pålagt å vise aktsomhet.

Det innebærer risikovurdering og iverksettelse av risikoreduserende tiltak før og under skogsdrift.

Skrevet av Stine Solbakken
02/08/2018