AT Skogs døtre er rigget til vekst

AT Skog har ambisjoner og investeringsvilje i sine nyoppkjøpte datterselskap. Status etter sommeren er nytt malingsanlegg hos Hasås, nytt impregneringsanlegg hos Eikås sagbruk og utvidet tørkekapasitet hos Telemarksbruket. 

– Etterspørselen etter ferdigmalt kledning har økt hvert år siden Hasås investerte i malingsanlegg i 2004. Vi har derfor investert rundt 30 millioner kroner for å øke kapasiteten. Logistikken blir også smartere og mer effektiv. Vi sparer mange kilometer med truck ved å samle hele maleprosessen for to til tre strøk og lagring i samme bygg, sier administrerende direktør i Hasås, Jan-Erik Engebretsen.

Kortere leveringstid

– Anlegget gjør at leveringstiden blir betydelig kortere, noe som vil gjøre oss enda mer konkurransedyktige. Det gamle anlegget, som fortsatt er et moderne anlegg, skal fortsette som før. Med det opprinnelige anlegget, vil Hasås også levere ferdigmalte spesialprodukter, som produseres i eget spesialhøvleri etter kundens ønsker med kortere levringstid.

– I dag produserer vi 1,8 millioner løpemeter med behandlet kledning i året på to skift. Det nye anlegget kan ta unna rundt 2 millioner løpemeter på ett skift og har kapasitet til en vesentlig økning utover dette. Siden vi har to malingsanlegg, kan vi teste ut nye og miljøvennlige løsninger i samarbeid med Jotun parallelt med det daglige produksjonsbehovet, sier Engebretsen.

Ny tørke på Telemarksbruket

Telemarksbruket øker tømmerforbruket med 50 000 kubikk, fra 80 000 gjennom anlegget i dag til 130 000 kubikk.

– Investeringen er 18,5 millioner kroner. Vi er en stor intern leverandør av trelast til Eikås og Hasås. Vi har levert til begge før, men med AT Skog som felles eier kan vi forsterke og optimalisere kundeforholdene, sier daglig leder Ole Grimsgaard ved Telemarksbruket i Bø.

– Hasås blir nå vår største kunde. Med økning på 50 000 kubikk tømmer kan skogeieren få levert mer kortreist furutømmer til oss. Dette er den største enkeltinvestering på Telemarksbruket siden vi monterte ny saglinje i 2004.

Oppgradering og optimalisering

Med investeringen responderer sagbruket på den økte etterspørselen etter trelast, som må innom tørking før kundene kan benytte seg av kvalitetsproduktene fra furuskogen. Sagbruket har også bygd nytt lager på 1500 kvm for bedre oppbevaring av trelast og asfaltert hele området. Fokus på bedre kvalitet gjennom hele produksjonen og optimalisering av driften har gitt gode resultater allerede.

Dobler impregneringen hos Eikås

Eikås sagbruk har i sommer fått montert nytt impregneringsanlegg til rundt 2,1 millioner kroner, som øker kapasiteten fra 9000 til 18 000 kubikk. Det økte volumet til impregnering kommer fra sagbrukets høvel, der det var kapasitet til å øke volumet. Råvaren kommer fra Telemarksbruket.

– Vi blir en sterkere leverandør av impregnert i kjerneområdet til Eikås og en sterk samarbeidspartner for kundene våre. Prosjektledelsen hos Eikås har vært veldig god. Demontering av gammelt og montering av nytt anlegg har bare tatt noen få sommeruker, sier Engebretsen i Hasås.

Prosessen med å fusjonere Eikås sagbruk inn i Hasås er i gang og blir formell fra 1. januar 2023.

Strategisk grep

Høsten 2019 kom ønske om en tydeligere og økt satsing i skogindustri inn i AT Skogs strategi. Det neste halvannet året overtok AT Skog både Eikås Sagbruk, Telemarksbruket og Hasås. Hasås har i tillegg kjøpt opp Lundgrens Hyvleri i Sverige.

– Selskapene er samlet under AT Industrier, der det jobbes godt og målbevisst med å optimalisere, effektivisere og utnytte hverandres potensiale, sier konsernsjef Anders R. Øynes.

– I forretningsområdet AT Industrier har vi sett på hvilket selskap som gjør hva best, hvor kan vi øke og hvem skal satse på hva videre. Vi har sett på virkesstrukturen, flyt i distribusjonen av ferdigvarer, potensiale for økt kapasitet og hvor det skal produseres. Målet er å samle potensialet i hele verdikjeden for økt verdiskaping, som skal gagne hele konsernet, sier Øynes.

Styrker merkevaren Hasås

I tillegg til de nylige investeringene i forretningsområdet AT Industrier, skal også Lundgrens hyvleri øke produksjonen sin til Hasås. Hasås er en sterk merkevare i både proff- og forbrukermarkedet og kjent for høy kvalitet.

– Merkevaren ut mot kjeder og kunder er Hasås, mens Eikås og Lundgrens fusjoneres inn i Hasås. Telemarksbruket fortsetter som før, som leverandør internt og eksternt. Veksten vi presenterer i egen verdikjede tar utgangspunkt i Telemarksbruket, der råvaren nå kan økes med 50 000 kubikk tømmer. Oppsummert skal vi utnytte maskiner og personell bedre. Hver enhet blir mer robust i sine spesialområder, som gir større volum og lønnsomhet totalt sett, avslutter Øynes.

FAKTA

Forretningsområdet AT Industrier

Selskap: Hasås i Sandefjord, Eikås sagbruk i Hægebostad, Telemarksbruket i Midt-Telemark og Lundgrens hyvleri i Nordmaling i Sverige. Norsk Skogsmelasse, bioraffineri på Tau i Rogaland, er under utvikling.

Ansatte: 160

Omsetning: Forventet omsetning i 2022 på 1 milliard kroner.

Skrevet av Stine Solbakken
12/08/2022