Tilbakeblikk fra Arendalsuka 2022

Seminar om ny industrisatsing i skognæringen, motiverende møter, gode diskusjoner og skogprat med gamle og unge kan oppsummere årets uke i Arendal.

Arendalsuka er blitt landets største politiske møteplass. Etter en lang pause med pandemiår og reduserte arrangementsmuligheter, ble årets uke full av yrende liv og over 1700 arrangement. Ifølge Arendalsuka har 150 000 besøkende vært innom sentrum.

AT Skog hadde stand hele uka og inviterte i tillegg til seminaret “Ny skogindustri – fra stubbe til ku”, som presenterte samarbeidet med Fiskå Mølle i Rogaland. Kortreist tømmer skal bli til sukkerstoff (melasse) i dyrefôr og prosjektet har store innovative og bærekraftige ringvirkninger. Etter seminaret fikk publikum servert is av fløte fra telemarksku, tilsatt vanillin av norsk gran som produseres på bioraffineriet til Borregaard i Sarpsborg. Fra flis til is, rett og slett.

Bildekavalkade fra Arendalsuka:

Skrevet av Stine Solbakken
21/08/2022