Brannberedskapen i Telemark trenger hjelp

AT Skog ber entreprenører, skogsmaskinførere og skogsarbeidere som jobber for oss i Telemark, om å melde seg til brannslokkingsarbeid.

Oppdatering 16.juli klokka 22: Liste over kandidater som kan bidra er sendt brannvesenet. Ikke meld deg til brannslokking om du ikke er i målgruppen som beskrevet over.

Brannmannskapene er slitne etter flere døgn med brannslokking og trenger påfyll av friske krefter. Fortsatt herjer mange branner i Telemark. Brannsjefene i Telemark har derfor bedt AT Skog om å få tak i mer slokkemannskap.

AT Skog har nå levert en mannskapsliste til brannberedskapen i Telemark.

Mannskap som blir kalt ut til slokking, lønnes med fagarbeiderlønn med 10 års ansiennitet + reisegodtgjørelse.

Brannberedskapen kjører 12 timers skift (07.00 til 19.00 og 19.00 til 07.00).

Den ekstreme skogbrannfaren, pågående branner og fare for nye branner betyr at ekstra behov for mannskap fra entreprenørene/skogsmaskinførerne tilknyttet AT Skog vil være aktuelt i flere dager framover.

Skrevet av Stine Solbakken
15/07/2018