Brannkurs for alle maskinførere

Alle skogsmaskinentreprenører i tre fylker, som AT Skog har driftsavtaler med, skal på brannkurs i uke 23 for å friske opp brannslokkingsrutinene.

Obligatorisk kurs

– Mandag holder vi kurs for alle i Aust-Agder, tirsdag i Vest-Agder og onsdag i Telemark. Kurset er obligatorisk for skogsmaskinentreprenører og – førere, opplyser prosjektleder i AT Skog, Tor Kristian Flaa. Totalt skal 150 på kurs.

Innfører samråd

Brannvesenet i Agderfylkene opprettholder driftsstansen. Det er åpnet for at entreprenørene kan søke om dispensasjon på hvert nye oppdrag.

– Vi har innført samråd, som innebærer at en representant fra AT Skog og entreprenør i forkant av en drift, går gjennom faremomenter og vurderer i hvert tilfelle hva som kan gjøres for å minske risiko, sier Flaa.

Slokkeutstyr i maskinene

I fjor fikk alle skogsmaskinentreprenører på Sør- og Østlandet brannslokkingsutstyr av forsikringsselskapet Skogbrand.

Les saken her: – Lukter det svidd, er Olav klar

Fylkesmannen i Telemark har gjennomført informasjonsmøte om skogbrannberedskap og den rådende situasjonen for fylkesberedskapsrådet, presse og de kommunale beredskapskoordinatorene og brannsjefene. Der deltok også ledelsen i AT Skog.

Avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet, Anne Rygh Pedersen, i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap presenterte den nasjonale skogbrannberedskapen. Meteorologisk Institutt briefet om værprognosene framover og styreformann for skogbranntroppene i Telemark, Ove Stokkeland, gjorde opp status for skogbrannberedskap og iverksatte tiltak i Telemark.

Skrevet av Stine Solbakken
01/06/2018