Driftsstans i skogen i Agder

Skogbrannfaren er nå meget stor de fleste stedene i Agder. Fredag ble det innført driftsstans hos alle entreprenører og skogsarbeidere.

Med bakgrunn i svært lite nedbør den siste tiden, har brannsjefene i Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet, som kan medføre antennelse i skog og annen utmark.

Umiddelbar virkning

Forbudet gjelder all aktivitet, som skogsdrift, linjearbeid i kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann.

Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves.

Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets/kommunenes nettsider. Eventuell søknad om dispensasjon på arbeid, må tas opp med det lokale brannvesen.

Totalforbudet gjelder fram til det blir opphevet av brannvesenet.

Les mer her: Brannvesenet Sør

AT Skog har varslet alle entreprenører og skogsarbeidere om umiddelbart å stoppe aktiviteten. Driftsstansen gjelder Aust-Agder og Vest-Agder og omfatter blant annet skogsdrift, inkludert tynning og rydding.

Arbeid kan først starte opp igjen når vedtaket om driftsstans er opphevet eller at det foreligger godkjent dispensasjon fra det lokale brannvesen.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

 

Skrevet av Stine Solbakken
26/05/2018