Derfor bør du stelle skogen

– Hvis ikke skogeier satser på ungskogpleie, blir det dårlig skau med mye løv og råte, sier Jens Tore Aakre og Lars Holte, som er dyktige utøvere med ryddesag. En velpleid skog gir bedre tømmerpris.

Unngå vill vekst

– Argumentasjonen vi ofte hører for å droppe ungskogpleie, er dårlig lønnsomhet. Men skogen er ikke verdt noe hvis den bare får vokse vilt, sier Jens Tore fra Drangedal. Han er skogsarbeider i AT Skog. Lars fra Gjerstad har driftsavtale med AT Skog. Denne dagen er de i ferd med å avslutte et pleieoppdrag på rundt 500 mål på Gautefallheia for skogeier Terje Gautefall. Finalen utføres med nyinnkjøpt myggolje.

Bedre vekst og godt viltbeite

– Rydding og hogging av skog er en god løsning av mange grunner, også mot knott og mygg, sier skogeieren, mens knotten rundt oss gjerne vil inn i munn og nesebor. Han er ikke i tvil om at ungskogpleie må prioriteres.

– Skogen vokser bedre når konkurrerende småtrær fjernes. En ekstra bonus er godt viltbeite etter at busker og trær er kappet ned. Mange tenker at det er for dyrt å utføre ungskogpleie, eller de planlegger at de skal gjøre det selv. Så går årene og verdien på skogen blir dårligere. Ungskogpleien i denne skogen koster 150 000 kroner. Da jeg hogde 1500 m³ nylig, satte jeg av penger i skogfond til skogbruksplan, ungskogpleie og planting. Derfor skal jeg bare ut med momsen på dette oppdraget, forklarer Gautefall.

Tett skog gir tynne trær

– Med avstand mellom trærne, får trærne mer lys. Det gjør dem mindre krokete og kvaliteten på tømmeret gir bedre pris den dagen skogen skal hogges. Blir skogen for tett, vil trærne strekke seg mot lyset og vokse mest i høyden. Da blir tilveksten dårligere og trærne mer ustabile for vind, oppsummerer Lars og Jens Tore.

I pleieoppdrag i høyere strøk, kan de to skogsarbeiderne rekke rundt 20 mål om dagen. I lavere strøk, der løvtrærne vokser mye og fort, kan de klare 5 til 10 mål daglig. De jobber både alene og sammen med avstandsregulering i skog, ungskogpleie, linjerydding, veilinjer og manuell felling av vanskeligstilte trær.

– Vi har brukt 30 dager på dette oppdraget. Det vil si at vi har ryddet rundt 10 mål hver daglig. Da har vi tatt det som er foreslått i skogbruksplanen i tillegg til rydding av turstier, avslutter Jens Tore Aakre.

Kontakt oss om ungskogpleie: Finn din skogbruksleder

 

FAKTA

Ungskogpleie

HVORFOR PLEIE: Riktig ungskogpleie er en av de mest lønnsomme tiltakene i norsk skogbruk. Det blir lettere for hogstmaskiner å utføre hogsten, som igjen reduserer driftskostnaden. En velpleid skog gir bedre tømmerpris. Driftsnettoen blir langt høyere enn i urørt skog.

AVTALER: AT Skog har avtale med flere svært dyktige entreprenørfirma innen skogkultur, som utfører ungskogpleie og andre manuelle skogsoppdrag på en profesjonell og kostnadseffektiv måte.

PRIS: Avhenger av tetthet, høyde, diameter og terreng i bestandene. Kostnadene kan i praksis variere mellom 300 til 800 kroner per dekar. Be entreprenør om et kostnadsoverslag før du starter.

TILSKUDD OG SKOGFOND: I Agderfylkene og Telemark varierer de offentlige tilskuddene normalt mellom 25 og 40 prosent avhengig av hvilke kommuner du bor i. Noen kommuner har også kommunale tilskudd. I tillegg kan du benytte det du har i skogfond. Benytter du alle disse ordningene og trekker fakturaen av på inntekten, blir det en svært liten egenandel.

SESONG: Ungskogpleie kan utføres hele året dersom føreforholdene tillater det. Den mest effektive tiden, er tidlig vår og sen høst når det normalt sett ikke er for varmt.

RYDDETIPS: La de beste trærne stå igjen jevnest mulig fordelt. Ikke vær redd for å kappe ned for mye. Husk at det skal stå igjen en løvtreandel på minimum 10 prosent i bestanden.

HVOR OFTE PLEIE: Normalt er det tilstrekkelig med ungskogpleie 1 til 2 ganger i skogens barndom (hogstklasse 2). Søk råd og veiledning om avstander og tidspunkt av skogkyndig person før du begynner på reguleringstiltaket.

 

Skrevet av Stine Solbakken
17/07/2016