Eva arvet skog da hun var 73

Da Eva Lunde Knutsens bror brått døde, arvet hun en skogeiendom på 1000 mål.

– Hvor skulle jeg begynne? Jeg kan ingenting om skogsdrift i dag. Da jeg var liten, drev faren min i skogen med hest og slede.

I en alder av 75 er hun nå en aktiv skogeier. Denne sommeren er hun i gang med å hogge 2000 kubikk med tømmer. Sammen med mannen Ivar bestemte hun seg for å flytte fra en lettstelt leilighet i Arendal og hjem til barndomsgården i Gjerstad.

– Broren min var på besøk hos oss i leiligheten vår i Spania da han plutselig døde. Det var helt uventet. Jeg visste at broren min hadde hogstplaner. Han var også andelseier i AT Skog. Jeg oppsøkte derfor et møte i Gjerstad skogeierlag for å få hjelp, forklarer Eva.

Befaring med skogbruksleder

Hun fikk kontakt med skogbruksleder Trond Saga i Grimstad, som kom på befaring. Det viste seg at Eva hadde mye hogstmoden skog. Fra tunet kan hun se opp på en ås der 550 kubikk snart skal felles.

– Den granskogen der var jeg og broren min med på å plante da jeg var ti år, forklarer hun. 65 år senere står den høyreist oppover åsen.

– Broren min hadde skogbruksplan og har fulgt opp stell av skogeiendommen i alle år. Flere områder er klar for hogst de neste årene. Vi skal plante 6000 planter etter hogsten i år, sier Eva, som skal benytte en av AT Skogs entreprenører til plantejobben.

– Fant hjelpen jeg trengte

– Skogbrukslederen har forklart meg mye om skog, så nå kan jeg litt mer. Det er gøy å være skogeier, erfarer Eva.

– Det hadde ikke blitt noe skogsdrift uten hjelpen fra Trond Saga. Kontakten med AT Skog var akkurat hva vi trengte. Jeg tar kontakt hvis jeg lurer på noe. Jeg selger tømmer og AT Skog kjøper det. Skogbrukslederen har ordnet med hogstoppdraget og plantingen etterpå. Jeg har ingen jobb med skogen. Det er veldig enkelt og greit, oppsummerer Eva Lunde Knutsen (75).

FAKTA

Skogbruksleder

DIN SKOGMESTER: AT Skog har 16 skogbruksledere, som er skogeiers lokale kontaktperson og rådgiver.

JOBBER FOR DEG: Som andelseier kan du engasjere AT Skog til å planlegge, drifte og utføre alle skogbrukstjenester på skogeiendommen.

Kontakt oss om skogen din:  Finn din skogbruksleder

Skrevet av Stine Solbakken
04/08/2016