Slik planter Nico by the stubbe

Tusen ganger om dagen bøyer Negoita Constantin seg ned med en liten plante i neven. Hans plantekarriere i Telemark og Agder omfatter hittil 400 000 planter. Året etter oppsøker han alltid plantefeltet for å sjekke vekst og trivsel.

– The plants needs regn

– Det er ikke noe problem i Norge med tørke, ler den rumenske skogsarbeideren, som har jobbet med planting, ungskogpleie og tynning i AT Skogs region i 15 år. Dagens oppdrag utføres i solskinn i Sauland i Hjartdal. 8000 planter skal i jorda. Med åtte mann i teamet, er jobben gjort på cirka 8 timer.

– Vi liker denne jobben, men ikke så godt når det regner. But the plants needs regn, sier Nico med et stort smil. Plantenes trivsel går foran hans egne værønsker.

Med et redskap, som kalles både plantespett og hullpipe, lager han plass i jorda til plantens rot.

Gode råd

– Jeg har plantet i veldig mange år. De første plantene jeg satt ut i Norge, er blitt 3 meter høye trær. Det er for meg spesielt å se. Ute på oppdrag for å pleie ungskogen, tenker jeg at dette treet har jeg plantet, forklarer Nico, som kaller seg «little boss» i teamet.

Sammen med brødre, nevøer og venner jobber han for Alsa Skog i Tinn. Fra april til november utfører teamet planting, ungskogpleie og tynning for skogeiere i Agder og Telemark. I juli drar rumenerne til hjemlandet i to uker for å besøke familiene.

Det nærmer seg høstplanting

– Jeg forstår norsk, men jeg kan ikke snakke norsk, forklarer Nico. Han er likevel ikke vanskelig å snakke med. Hans engasjement for god planting er stor. Han forklarer med norske og engelske ord om hverandre.

– The plant need protection. I will sette the plant by the stubbe, forklarer Nico, som etter utført sesongarbeid i Norge jobber med skog i Tyskland, Canada og Østerrike.

FAKTA

Planting

AVTALER: AT Skog har avtale med 3 større firma, som utfører planting, ungskogpleie og tynning. I tillegg har AT Skog kontrakt med flere lokale enkeltentreprenører.

KONTAKT: Ønsker du å få utført planting, kan du kontakte oss her: Avdeling for skogkultur

PRIS: Benytter du AT Skog, som har avtaler med kvalitetsfirma og -entreprenører, er prisen 3,60 kroner per utsatt plante. AT Skog fakturerer kun for utsatte planter. Slik slipper du å betale for planter du ikke trenger.

TILSKUDD: Tilskuddet i hver enkelt kommune varierer fra 0 til 70 prosent. For å få tilskudd til planter og planting, må du henvende deg til den lokale skogbrukssjefen. Planteutgifter kan dekkes av skogfond.

SESONG: April, mai og juni (vårplanting) og september (høstplanting). Det er viktig å få plantene i jorda når sjansen for våt jord er størst.

PLANTETIPS: Planteavstand er fra 1,8 til 2,5 meter, avhengig av bonitet. Sett planten der den kan få best beskyttelse, for eksempel ved en stubbe eller stein. Plantepluggen skal være 2 cm under jorda. Det er viktig at jord dekker hele pluggen. Sjekk at planten sitter godt.

PLANTEBEHOV: Plantingen i Agderfylkene og Telemark er økende, men bør likevel økes med 40 prosent sett i forhold til dagens aktivitet.

Skrevet av Stine Solbakken
28/06/2016