Enkle grep for en god veistandard

Som eier av skogsbilvei, er det noen enkle grep som bør gjøres for at veien skal holde en god standard.

Huskeliste:

  • Kontrollere stikkrenner.

Ved mye nedbør vil tette stikkrenner føre til utvasking av veien og kan gi store kostnader. Dette er enkelt å utføre, men fort å glemme bort.

  • Utfør slådding for å få kuv på veien.

Dette sikrer vannavrenning til grøfter.

  • Rydd veikanter, grøfter, snu- og velteplasser.

Vegetasjon på velteplass kan slås/ryddes og holdes nede samtidig som du rydder/slår veikanter.

 

Skrevet av Stine Solbakken
11/05/2019