Feltkontroll av 70 private hogster

Alt av tømmer som hogges og omsettes gjennom AT Skog, følger sertifiseringskravene i Norsk PEFC Skogstandard og ISO 14001.

I mai utføres feltkontroll hos 70 skogeiere, som har utført hogsten selv i 2017. 20 hogstoppdrag, som er utført av AT Skogs driftsapparat, skal også kontrolleres.

Miljørapport og kart

– Dette er en del av internrevisjonen i AT Skog. All hogst over 100 kubikk, som er utført av skogeieren selv, skal ha miljørapport og kart. Feltkontrollene skal utføres i 5 prosent av de private hogstene, forklarer miljøkoordinator i AT Skog, Ann Kristin Lunde.

Skjema til rapporten finner du her: Miljørapport

Les hva som kreves av deg om du hogger selv: Tømmerdrift utført av skogeier

– Bli med på befaringen

– Skogeierne som skal kontrolleres, blir kontaktet. Vi ønsker at skogeieren er med på befaringen. I tillegg til å kontrollere hogsten, ser vi på ungskogpleie og tidligere planting der det er praktisk mulig, forklarer Lunde.

– Skogeiere som melder inn tømmer til oss, må vente med å hogge før godkjenning er gitt av AT Skogs servicekontor. Dette for å sikre at hogst tar hensyn til sertifiseringskrav, for eksempel miljø og kulturminner, presiserer Lunde.

Dette er planen fram til 2020

I hele AT Skogs geografi skal feltkontroller utføres innenfor en 3-års periode. AT Skogs plan for feltkontroller ser slik ut:

2018: Sauherad, Skien, Siljan, Nome, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Bygland, Åseral, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Froland, Arendal, Grimstad og Lillesand.

2019: Fyresdal, Nissedal, Drangedal, Bykle, Valle, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad, Lyngdal og Farsund.

2020: Vinje, Tinn, Hjartdal, Notodden, Seljord, Tokke, Kviteseid, Bø, Audnedal, Lindesnes, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Mandal, Søgne og Kristiansand.

 

Skrevet av Stine Solbakken
13/04/2018