– Har du skogfag, får du jobb

20 studenter fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet har nettopp fullført tre ukers praksis i skogbruk på Søve. En hel dag hos AT Skog ga studentene innblikk i planlegging og gjennomføring av moderne skogsdrift.

– Jeg har valgt skogfag fordi det er framtidsrettet. Har du skogfag, finner du alltid noe å jobbe med, sier en av studentene om sitt studievalg.

Økonomisjef Simon Thorsdal ga studentene en god innføring i AT Skogs oppdrag og tjenester for 7500 skogeiere. Han gledet seg over engasjementet og interessante spørsmål.

– Alt som lages av olje, kan lages av tre. Skogen er det grønne gullet, oppsummerte Thorsdal etter sin presentasjon om næringspolitikk, marked, miljøsertifisert tømmerdrift og nye industrimuligheter.

Miljøhensyn under hogst

Skogbruksleder i AT Skog, Finn Schøning, fortalte om planlegging av en tømmerdrift – fra første kontakt med skogeier til hogstmaskinen kan begynne å hogge. En rekke miljøhensyn skal kontrolleres og ivaretas. Studentene fikk en innføring i PEFC skogstandard.

Eva Braathe synes dagen hadde tilført henne viktigheten av å tenke nytt.

– Og store maskiner er alltid gøy, konkluderte hun. Kurslærer Lars Erik Brynjulvsrud stortrives med de engasjerte studentene, som i hovedsak er 1. års bachelor- og mastergradsstudenter på skogfag.

Årlig studentkurs på Søve

Det er femte året Nome videregående skole avdeling Søve har gjennomført kurset for NMBU. Studentene har sett og utført mange skogsoppgaver, fra mekanisert skogsdrift med utkjøring av tømmer med lassbærer, hogst med motorsag og bruk av landbrukstraktor med vinsj, til ungskogpleie med ryddesag og planting.

I dette obligatoriske kurset, har de også besøkt Skien fjernvarme AS, hvor AT Skog er medeier, og tømmerterminalen på Herre i Bamble. Målet med kurset er å gi studentene bedre kjennskap til praktisk skogbruk før de senere skal ut i forvaltnings- og lederstillinger i skogbruket.

studenter4
Skogbruksleder i AT Skog, Finn Schøning, med studentene fra NMBU og kurslærer Lars Erik Brynjulvsrud (i rød caps) fra Søve.
Skrevet av Stine Solbakken
17/06/2016