Her er basen for bioøkonomi

I Fyresdal er det rom for å tenke vilt og stort. Fyresdal Næringshage er en suksesshistorie. I kommunen med 1350 innbyggere, er det på kort tid skapt et sterkt regionalt og nasjonalt kompetansemiljø i bioøkonomi.

Framtidens arbeidsplasser

AT Skog og datterselskapet Faun naturforvaltning er medeiere og sterkt delaktig i den nye klyngen rundt bioøkonomi. De to firmaene har totalt rundt 13 ansatte i næringshagen. Fyresdal skogeierlag har også investert i byggprosjektet.

– Vi jobber for framtidens arbeidsplasser, oppsummerer Kristin Vedum, som jobber med kommunikasjon og prosjekt i Fyresdal Næringshage. Hun gleder seg over at nesten hele det nye bygget, som nå er under oppføring, er utleid. Bare 12 kontorplasser er ledig.

Fyresdal Næringshages ambisjon er å skape fagmiljø og nye arbeidsplasser der ressursene er. En fersk rapport fra fagmiljøet i næringshagen (se fakta under), gjør opp status for ressurser i jord, skog, ferskvann og utmark i Telemark. Knut Nesland i AT Skog oppsummerer blant annet status i skognæringen.

– Det hogstmodne volumet i Telemark er på rundt 20 millioner m³, som på kort sikt kan høstes. Årlig avvirkning kan økes fra dagens snitt på 617 000 m³ til 850 000 som et langsiktig bærekraftig nivå, er noe av budskapet i rapporten.

Næringshagen gror

Historien om Fyresdal Næringshage starter med Faun naturforvaltning, som leide kontor i den gamle bussgarasjen i Fyresdal. Ideen kom om å bygge et flott og stort kontorbygg. Byggetrinn 1 i Fyresdal Næringshage ble fullført for 1,5 år siden med 40 moderne kontor. Rundt 50 personer jobber i det nye næringsbygget. Byggetrinn 2 er ferdig i oktober i år med 40 nye kontor. Da vil Fyresdal Næringshage huse rundt 100 personer, som sammen drar nytte av hverandre faglig og sosialt.

Les mer om firma som allerede leier og mulighetene i næringsklyngen her: Fyresdal Næringshage

FAKTA

Bioøkonomi Telemark

PROSJEKT: På oppdrag fra Telemark fylkeskommune og Fyresdal kommune kartlegges mulighetene for verdiskapning i fylket basert på bærekraftige bioressurser.

RAPPORT: Rapporten «Bioressursane i Telemark» ble nylig presentert og er den første i sitt slag, som gjør en samlet vurdering av tilgjengelige ressurser i skog, jord, vann og utmark.

FORFATTERE: Tor Gunnar Austjord, Kristine Våge, Monica Sølyst og Helge Kiland i Faun Naturforvaltning, Olav A. Veum i Silva Consult og Knut Nesland i AT Skog.

FUNN: Rapporten avdekker et stort potensial i eksisterende ressurser og ikke minst muligheter for bedre og større tilgang gjennom aktiv utvikling og forvaltning.

FØLGER OPP: Høsten 2016 legger Fyresdal Næringshage fram rapporten «Telemark mot bioøkonomien», som konkretiserer en strategi for hvordan det biologiske potensialet i fylket kan nyttes i større grad.

 

Skrevet av Stine Solbakken
29/06/2016