– Jeg er enten optimist eller dum

 

Skogmaskinfører Nils Halvor Hagen er så dyktig i jobben at arbeidsgiveren kjøpte ny hogstmaskin til ham.

– Så lenge jeg har flinke folk i arbeid og nok oppdrag, så går det bra, konkluderer Tollef Grønvold om millioninvesteringen i nytt hogstlag.

Skogsfirma på hugget

Tollef Grønvold Skogsdrift AS i Vrådal utfører hogstoppdrag for AT Skog i Fyresdal, Nissedal, Vrådal og Drangedal. I fjor utvidet Grønvold kapasiteten i firmaet og kjøpte inn ny hogstmaskin og ny lassbærer. Begge maskinene, som er av de største i landet, ble vist fram for medlemmene av Drangedal skogeierlag nylig.

– Nils Halvor er en dyktig maskinfører, som jeg ønsket skulle begynne å jobbe for meg. Da måtte jeg jo kjøpe en hogstmaskin til ham, konkluderer Grønvold om rekrutteringen av flere ansatte.

Ventetid på skogsdrift

Grønvold startet opp som skogentreprenør i 1979. Nå har han fem ansatte. Firmaet utfører hogst på mellom 50 000 og 60 000 m³ i året. Dette utgjør rundt 240 000 tømmerstokker.

Skogbruksleder i AT Skog, Nils Kåre Midtbø i Drangedal, oppfordrer skogeierne til å planlegge og bestille hogst i god tid.

– Grønvold ventes å komme tilbake til nye oppdrag i Drangedal ved årsskiftet. Per i dag er det lang ventetid på skogsdrift i Drangedal. Ta derfor kontakt med skogbruksleder i god tid før hogsten skal gjennomføres, sier Midtbø.

Investering på sju millioner

Etter at Grønvold utvidet til to hogstlag, har han nå en maskinpark med to hogstmaskiner, to lassbærere, en semitrailer til flytting av skogsmaskinene og to gravemaskiner. Med denne maskinparken tilbyr han komplett gjennomføring av skogsdrifter, også graving av traktorveier og oppussing etter hogst.

– Du er optimist siden du investerer så mange millioner?

– Ja, du kan si at jeg er enten optimist eller dum, oppsummerer Grønvold spøkefullt, mens han skuer utover de to nye maskinene fra toppen av en tømmerhaug. Lassbæreren kostet drøyt 3,3 millioner og kan frakte 20 tonn ut av skogen hvis terrenget tillater det. Hogstmaskinen har en prislapp på 3,6 millioner og har kapasitet til å felle og kviste 150 m³ (cirka 600 tømmerstokker) om dagen.

hogstmaskin7
Skogsentreprenør Tollef Grønvold (til venstre) har doblet hogstkapasiteten og ansatt Nils Halvor Hagen fra Treungen som skogsmaskinfører.
Skrevet av Stine Solbakken
21/06/2016