– Jeg føler at jeg eier fabrikken

– Alle stiller opp for Vafos, sier Arne Sørdalen. Kan det ha noe med Arne selv å gjøre?

Om kort tid slutter han i jobben på tremassefabrikken i Kragerø etter 50 år. Det blir hardt for alle parter.

– Jeg har jobbet så lenge på Vafos at jeg føler at jeg eier fabrikken, spøker 71-åringen fra Kragerø, som har ansvaret for maskinparken, maskinopplæring, tømmer og bark på fabrikkens tømmertomt. 15 tømmerbiler med gran og litt osp trengs hvert døgn. Hver uke kjører i snitt 55 lastebiler ut fra Vafos Pulp AS i Kragerø med tremasseballer til kartongfabrikker i Europa og Asia.

– Hardt å leve uten Vafos

– Det blir veldig spesielt å slutte. Hvor lenge har Arne vært på Vafos, er visst et vanlig spørsmål i Kragerø. Han har vært der bestandig, hører jeg folk si. Jeg må psyke meg opp til den siste arbeidsdagen. Jeg har vært heldig. Jeg har omtrent aldri vært borte fra jobb, har god helse og hatt greie ledere, sier Arne.

Han har opplevd utviklingen på Vafos fra taubane til tømmerbilenes inntog fra midten av 1960-tallet. Den daglige kontakten med kollegaer, AT Skogs transportleder Hilde Haukom, de rundt 30 tømmerbilsjåførene og tømmermålerne blir hardt å leve uten.

Males opp av slipesteiner

– De er vennene mine og enestående folk. Alle stiller opp for Vafos, erfarer Arne. Da han begynte på lageret for 50 år siden, hadde fabrikken 150 ansatte.

– Vi produserer vel så mye i dag med 45 ansatte, forklarer Arne, mens han viser rundt i prosessen fra kapping av tømmeret til kubb, barketrommel og spyling før de rene kubbene fraktes videre til sliperiet der digre slipesteiner maler opp tømmeret til masse. De ferdige tremasseballene har bare 12 % vann i seg etter turen i tørketårnet.

– Det er det første ansatte ser etter når de kommer om morgenen – om det ryker vanndamp fra pipa i tørketårnet. Da er alle lettet over at fabrikken går. Når det går galt i en bedrift, må du stille opp. Det har blitt mye jobbing i disse årene. Jeg blir veldig stressa når maskinene ikke går.

– Jeg har mange søvnløse netter der jeg jobber med løsninger. Vafos er veldig mye med meg i tankene døgnet rundt. Jeg er ikke kjent for å være optimist. Men hvis alt går bra, er jeg veldig blid, konkluderer Arne.

Håper skogeierne hogger

Han har tro på Vafos videre inn i framtiden. Fabrikken feirer 130 år i 2019. Arne håper han slipper å bekymre seg etter at han har sluttet. Det eneste han skal fortsette med på Vafos, er å ha ansvaret for intern opplæring av maskinførere. På hjemmebane ser han fram til mer tid med familie og spesielt barnebarna.

Arne har gjort sitt for at fabrikken går og går, men noen ganger kan han ikke gjøre annet enn å håpe på at skogeierne hogger. I høst har det vært produksjonstopp som følge av tømmermangel. AT Skog startet en kampanje med prisøkning for å skaffe fabrikken tømmer.

– Siden 1990 har vi stått på grunn av tømmermangel 3 til 4 ganger og da i kortere perioder. Det er altså veldig sjeldent at vi har opplevd tømmermangel. Vafos har jobbet hardt for å komme inn på nye markeder og ser fruktene av dette i dag. Dette igjen krever større tømmerforbruk. Det er viktig at vi får tak i nok til produksjonen slik at vi kan opprettholde de markedene vi har fått innpass i nå, forklarer innkjøpssjef hos Vafos Pulp, Arnfinn Kroken.

– I motsatt fall risikerer vi å miste kundene og dermed skape usikkerhet om Vafos sin videre eksistens. Prosessindustrien, som Vafos er en del av, krever kontinuerlig drift 24 timer i døgnet for å oppnå lønnsomhet.

God kvalitet

– Tømmermangel betyr i verste fall at vi ikke klarer å levere det vi har lovet til kundene. Da finner de andre leverandører av tremasse. Trefiber fra tømmer som vokser i Telemark og Agder er av veldig god kvalitet. Det er den vi aller mest ønsker til vår produksjon, forklarer Kroken. Vafos kjøper tømmer i en radius av rundt 15 mil fra fabrikken og er en viktig forbruker av tømmerstokken, som ikke kan brukes til materialer.

– Hvorfor har Vafos klart seg gjennom gode og dårlige tider siden 1889?

– Vafos Pulp har først og fremst lange tradisjoner i bransjen med en arbeidsstokk som er veldig flinke og lojale. De stiller opp for bedriften, også i tider som har vært utfordrende. Ved siden av dette har vi et eierskap, som har urokkelig tro på bedriften. Det har vært et klart ønske om å satse videre.

– Etterspørselen vi opplever skyldes delvis nye markeder og dårligere tilgang på returfiber, i volum og kvalitet. De fleste kartongfabrikker bruker returfiber i sine produkter, men noe av denne fiberen er dårlig. Her kommer blant annet tremassen vår inn som erstatning og som tilførsel av ny kvalitetsfiber. Blandingen av tremasse og returfiber benyttes til det bølgete midtsjiktet i pappesker og annen emballasje, avslutter Kroken.

FAKTA

Vafos Pulp AS

HISTORIKK: Fabrikken ble etablert i 1889 i Kragerø. Antall ansatte i dag er 45. Vafos produserer døgnet rundt og har 6 personer på hvert skift.

KVALITET: Kundene til Vafos i Europa og Asia ønsker høy kvalitet på tremassen. Det er bare Vafos og 4 – 5 fabrikker i Europa, som lager tremasse av helt ny fiber. Vafos sliper tømmeret opp med slipestein, noe som også gir fiberet en spesiell struktur.

RÅSTOFF: Forbruket av grantømmer på Vafos er rundt 150 000 kubikk årlig og kjøpes primært fra AT Skog. Råstoffbehovet per døgn er 15 tømmerbiler (500 – 600 m³).

Skrevet av Stine Solbakken
19/11/2017