Meld inn dine fineste trær!

Det norske Skogfrøverk søker nytt avlsmateriale til skogplanteforedlingen.

Skogfrøverket ønsker derfor kontakt med skogeiere, skogbrukssjefer, skogbruksledere og andre, som kan vite om aktuelle bestand. Spesielt ønskes avlstrær fra bestand i Agder og sørlige deler av Telemark.

Bakgrunn for prosjektet

– For å tilpasse skogplanteforedlingen til framtidige klimaendringer, er det behov for nytt genetisk materiale for å supplere den eksisterende foredlingspopulasjonen på 5500 såkalte plusstrær. Klimaendringene vil trolig medføre utfordringer vi ikke har i dag. Frø- og plantematerialer for skogproduksjon i fremtidens klima, må derfor være robust for store miljøvariasjoner. En løsning er en større foredlingspopulasjon, som gir større genetisk diversitet i materialet og dermed øker motstandsdyktigheten overfor klimatisk stress, nye sykdommer og insekter, opplyser skogfrøverket.

Vårfrost og for tidlig knoppsprett

– Med en tidligere vår i framtiden, følger økt risiko for vårfrost og plantene må derfor ikke ha for tidlig knoppsprett. Samtidig er det viktig å utnytte muligheten for økt vekst, som en lenger vekstsesong gir. Er skogen tilpasset klimaendringene, kan potensialet for skogproduksjon øke betraktelig og bidra til rask oppbygging av karbonlagrene i tømmerskogen, som jo også er et viktig klimatiltak, opplyser skogfrøverket.

Skogfrøverket etterlyser:

  • Skogbestand i hogstklasse 3 (eldre), 4 og 5 (yngre) fra 0 – 800 moh. i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Akershus, Vestfold, Østfold og Agder-fylkene.
  • Spesielt interessert i tips om fine bestand av høy kvalitet.
  • De bør være ensaldrede og jevnt bestokket.
  • Trærne må holde en høy tømmerkvalitet.
  • Bestandet kan være både plantet og naturlig forynget, men viktig med rette og fine stammer, god vekst og lite skader.
  • Bestandene bør også være minst 10 dekar for at det skal være interessant å gjøre utvalg der.

Send inn tips om fine trær: Skjema til innsending

Tips eller spørsmål? Kontakt prosjektleder Birgit S. Hagalid 924 02 528/ birgit.hagalid@skogfroverket.no

Skrevet av Stine Solbakken
24/11/2017