Norsk flis blir dansk energi

Produktsjef Ernst Secher Eriksen i HedeDanmark AS (t.v) og Key Account Manager i Viken AT Market, Håkon H. Myhra.

 

PRESSEMELDING

Viken AT Market – leveranser av flis til Danmark

Viken AT Market AS har signert en samarbeidsavtale med HedeDanmark AS om å bygge opp en leveranse av skogsflis til det voksende danske energimarkedet. Samarbeidsavtalen styrker partenes mulighet for å bygge opp en rasjonell og konkurransedyktig verdikjede basert på en bærekraftig fornybar ressurs. Avtalen har et mål om minimum 100 000 tonn flis årlig innen 2020.

Som en del av «det grønne skiftet», gjøres det betydelige investeringer i det danske energimarkedet. Fossile ressurser skal byttes ut med fornybare ressurser. Som den første hovedstaden i verden, har København et mål om å bli CO₂ -nøytral innen 2025.

Samarbeidsavtalen med HedeDanmark om betydelige flisleveranser til et voksende dansk energimarked, betyr at Viken AT Market inntar en tydelig posisjon som en aktør i det danske markedet. Norge har et stort potensiale for økt utnyttelse av skogsflis som en fornybar ressurs.

– Ved å ta en posisjon i markedet ønsker vi å styrke hele verdikjeden og sikre en langsiktig avsetning av norsk fornybar bioenergi, sier Anders Øynes, CEO i Viken AT Market AS.

Produksjon og leveranser av flis vil foregå fra kystterminaler fra Oslofjorden til Mandal. Flisproduktene vil skipes i kostnadseffektive bulkleveranser direkte til forbrukende kunder i Danmark.

 

Viken AT Market AS: www.vikenatmarket.com

Viken AT Market AS er et eksportselskap for tømmer og flis og vil omsette for omkring 300 MNOK i 2017. Selskapet er leverandør av tømmer og flisprodukter til skogindustri og treforbrukende aktører i Skandinavia og Nord-Europa. Selskapet er eid av Viken Skog og AT Skog, som er to ledende aktører innen skogbruk i Norge. Viken Skog omsetter for 1,3 MRD NOK og har cirka 9700 andelseiere. AT Skog omsetter for 650 MNOK og har cirka 7300 andelseiere. Sammen eier Viken Skog (66 %) og AT Skog (34 %) av selskapet SB Skog AS. SB Skog AS omsetter tømmer og skogtjenester for 500 MNOK.

Kontaktperson: CEO i Viken AT Market, Anders R. Øynes anders@atskog.no/ 905 78 288

HedeDanmark AS: www.hededanmark.dk

HedeDanmark er Danmarks største og ledende service- og handelsvirksomhet innenfor det grønne område. På skogområdet har HedeDanmark 150 års historikk i skogsdrift, rådgivning samt handel og tilleggstjenester i skogen utført med stor erfaring, nytenkning og forståelse for både skogeierens og industriens behov. HedeDanmark er på skogområdet aktive i Danmark, Tyskland og de Baltiske landene. Selskapet har omkring 800 ansatte og omsetter for omkring 1,7 MRD DKK.

Kontaktperson: Divisjonsdirektør i HedeDanmark, Steen Riber svr@hededanmark.dk/+45 21470298

 

Skrevet av Stine Solbakken
23/10/2017