– Jeg hadde brukt motorsag om skrotten holdt

– Jeg trivdes så godt med jobbing i skogen, men etter seks år med motorsag sa kroppen stopp, sier Jon Lonar (45).

Da var han 25 og hadde fortsatt ønske om skogen som arbeidsplass. Han investerte like godt 1,5 millioner kroner i to brukte skogsmaskiner.

Sjelden kalde

Skogbrukskommunen Hjartdal manglet et skogsmaskinlag på den tiden og Jon benyttet seg av muligheten. Siden den gangen har hogstmaskinen og lassbæreren felt trær og fraktet tømmer, ofte sju dager i uka.

Maskinene blir sjelden kalde. Begge maskinene er nå av nyere årgang og driften registreres i en app på Jons mobil.

– Lite tull

– På to år har lassbæreren kjørt 5000 timer. Jeg vurderer å kjøpe inn en lassbærer til, slik at vi kan kjøre mer i ukedagene.

– Samtidig er jeg nøktern med innkjøp. Det er ikke rom for å sløse. Jeg har for eksempel skrudd mye selv opp gjennom årene.

– Jeg må si som en jeg kjenner. Alt som går rundt, går sundt. Men de nye maskinene er utrolig driftssikre, så vi opplever lite tull.

Jevnt med hogstoppdrag

– Skogeierne i Hjartdal er flinke til å hogge jevnt. Vi hogger rundt 35 000 kubikk i året, sier eieren av Lonar Skogsdrift.

Han sitter foran bålet, som er fyrt opp i anledning fødselsdagen til Geir.

Geir Myrstrand er ansatt i firmaet og kjører hogstmaskinen. Ole Morgan Urdalen kjører lassbæreren.

Jon kjører maskinene selv ved behov, men er mest sjefen som administrerer. Grillpølse i brød varmes.

– Jeg har dyktige ansatte. Uten dem hadde det ikke gått så bra.

Trefjøs og egen sag

Jon kombinerer driften i Lonar Skogsdrift med gårdsdrift. Sammen med kona driver han Hjartdals største melkefjøs.

Fjøset er bygd i 2017 og er naturligvis bygd i tre. Med eget sagbruk på gården, er mye av materialene fra egen skog.

Sovner overalt

Jon reiser seg opp fra lunsjen. Det er på tide å felle to grantrær, som er for store til å bli felt med hogstmaskinen.

– Jeg tar det med vår venn Husqvarna, sier Jon.

Han vil gjerne være der det skjer og stiller med motorsag når det trengs, men aller best trives han når han kjører skogsmaskinen.

Han er av typen som må gjennomføre det han har bestemt seg for. Ikke så merkelig at han er kjent for å sovne overalt.

Tømmer i 18 hauger

– Jeg bekymrer meg aldri. Jeg er blitt så vant til at ting ikke går etter planen, sier han, idet Geir må dra til nærmeste verksted for å fikse hovedslangen til hogstaggregatet. Den har gått i stykker for andre gang på ei uke.

Tømmerstokkene som felles, sorteres i mange hauger.

På denne hogsten er tømmeret lagt i 18 ulike hauger etter kvalitet og hva stokken skal brukes til.

Deler øyeblikk

De to grantrærne som Jon feller med motorsaga, er spesielt utvalgt til avlstrær og skal bidra med podekvister til Skogselskapet.

Trærne måles til rundt 34 meter. Årringene på den ene viser hvordan veksten har vært gjennom 180 år.

Jon tar opp mobilen for å dele øyeblikket med landets største gruppe på Facebook for skogbruksinteresserte.

– Selv de 47 500 medlemmene i gruppa Skogsdrift gammel og ny, har sjelden sett så store trær, mener Jon.

Tidlig ute med motorsag

Jon begynte tidlig med skogsarbeid. Allerede som liten fikk han bli med bestefar i skogen med egen motorsag.

– Det var en gammel Jobu som så vidt kunne gå, sier Jon med en god latter.

Nå er han i en helt annen posisjon med full kontroll over eget firma og moderne utstyr.

– Og sånn håper jeg det skal fortsette til jeg blir pensjonist.

 

Skrevet av Stine Solbakken
24/01/2021