– Jeg har skogen med i veska

– Jeg kan sitte på kafé i Oslo med full oversikt over egen skog, sier Magnhild Wastøl (35). Hun har byttet ut perm med skjerm.

Dermed kan hun enkelt kombinere jobb på Ullevål universitetssykehus med rollen som skogeier.

I pose og sekk

– Jeg er veldig glad i jobben min som sykepleier i nevrointensiv avdeling på Ullevål. Med den digitale skogbruksplanen får jeg i pose og sekk. Jeg kan klare begge deler, både jobb og forvaltning av skogen hjemme i Kragerø.

Åpningsbildet i skogbruksplanen Allma, er fakta om skogens bidrag til samfunnet, som at Magnhild har tømmer til 974 eneboliger. I tillegg ser hun at skogen binder nesten 82 000 tonn CO₂.

Magnhild flyttet til Oslo da hun var 21. Hun overtok gården som 27-åring. Faren, Ole Wastøl, forklarer hvorfor han ville overdra gården til neste generasjon såpass tidlig.

– Jeg ventet selv en stund før jeg fikk overta. Jeg ville gjerne overtatt før. Jeg har alltid bodd på gården og klødde i fingrene, forklarer han.

– Godt å slippe taket

– Derfor ville jeg at Magnhild skulle ta over tidlig. Jeg følte også at det var godt for meg å slippe taket. Utviklingen i dag med data, er jeg ikke interessert i.

– Jeg klarer ikke å følge opp utviklingen. Der er Magnhild veldig flink. Vi er gode på hver våre ting, konkluderer 72-åringen.

Han har jobbet i skogen siden han var liten gutt og har opplevd utviklingen fra øks til skogsmaskin.

Skogbruk som hovednæring

Foreldrene bor i en kårbolig på en høyde bak gården. Ole har i alle år jobbet i skogen. Magnhild overtok derfor en veldrevet skogeiendom på 7500 mål. Familien med tre døtre har levd av skogbruk.

– Det er mye skog som er klart for hogst. Jeg føler meg privilegert over muligheten til å forvalte eiendommen videre. Jeg har en hogst i gang nå, der det måtte tilrettelegges en skogsvei inn i området før hogststart.

– Liker å lære

– Jeg har satt meg inn i nye oppgaver og opplevd mange utfordringer. Det er mye å sette seg inn i, som skogfond, tilskudd og søknader, men det er spennende og interessant. Jeg liker å lære mer og utvikle meg som skogeier.

– Det går fint å kombinere jobb i Oslo og gårdlivet hjemme, så lenge jeg kan følge med på den digitale skogbruksplanen. Dette hadde ikke vært gjennomførbart om jeg måtte tatt med kart og permer, sier Magnhild.

Planen gir oversikt

Planlegge, inngå avtaler, sjekke og signere skjer enkelt med mobil eller pc.

– Og dette kan jeg utføre overalt. Uten skogbruksplanen hadde det tatt veldig lang tid for meg å sette meg inn i arealet og tiltaksbehovet i området. Allma er et godt verktøy, som alltid er med meg i veska. Å være skogeier er blitt mer overkommelig og oversiktlig på denne måten, sier Magnhild.

– Å være skogeier er fint. Og spesielt nå som det er så mye fokus på klima og CO₂ opptaket i skogen. Det hender jeg får spørsmål om hvorfor jeg hogger skogen.

Positive reaksjoner

– Mange tror at skogeiere hogger skog kun for penger. Når jeg forklarer hvordan jeg tenker, opplever jeg at folk syns det er interessant. Jeg forteller uten unntak om skogbruksplanen, der jeg ser skogen delt inn i bestand, vekstpotensial, skogens alder og hva jeg bør utføre av tiltak for å få til god vekst og kvalitet.

– Å skape verdier av skogen, er viktig for klima og miljø. Jeg ser at kunnskap rundt temaet vekker interesse. Reaksjonene er positive.

Pendler motsatt

Kontrasten mellom det urbane livet og Øvrebø gård er stor.

– Jeg fikk spørsmål om jeg ikke kom til å kjede meg da jeg sa opp fast jobb i sommer og flyttet hjem. Jeg kommer ikke til å kjede meg. Med gård og skog er det mye å ta tak i, forsikrer Magnhild.

Hun pendler nå motsatt.

– Jeg bor på gården og pendler til Oslo på jobb innimellom. Da jobber jeg intensive vakter i en periode hver måned.

Hun kan tenke seg å brøyte skogsveiene selv og rydde skog. Hun vil bli en aktiv skogeier, men innser likevel at hun ikke kan være like aktiv som faren.

– Men jeg vil gjøre mitt ytterste for å føre eiendommen videre på best mulig vis, sier Magnhild Wastøl.

FAKTA

Skogbruksplanen Allma

  • En oppdatert oversikt over skogen din
  • Konkrete planer for hva du bør gjøre med skogen
  • Alle skog- og miljødata på ett sted
  • Flybilder og bakgrunnskart
  • Tilgjengelig på pc og telefon/nettbrett
  • Finnes også for Android
  • Oppdatering etter tiltak
  • Framskriving av alder og tilvekst

Dersom du har en nyere plan levert av AT Skog, kan du bestille skogbruksplan: allma.no.

Det er for tiden ny takstrunde i kommunene Marnardal, Nome, Bø og Sauherad.

Har du ikke bestilt ny plan, er det fortsatt mulig å bestille og få tilgang til Allma.

Kontakt avdelingsleder for plan: kjetil.vinje@atskog.no

Skrevet av Stine Solbakken
29/12/2019