Jon (62) bekymrer seg ikke på forskudd

Finanskrise, skogbrannsommer og nå virus. Jon Ålykkja har reddet sitt eget skogsmaskinfirma gjennom flere kriser.

– Det er bare å bite det i seg, sier Jon, som bor og jobber i Tinn i Telemark.

Jon hogger trærne. Jan Pedersen, som er firmaets eneste ansatt, kjører tømmeret ut av skogen og lagrer stokkene i ryddige hauger etter treslag og videre bruk.

– I dag blir det lunsj i hver vår maskin, konkluderer Jan, mens snøfillene blåser sidelengs. Været er skiftende. Hver halvtime overtar snøfokk for vakker vårsol.

Usikre tider

Jan og Jon er et godt team. Ofte er de på oppdrag langt oppe i ei bratt li. Utfordringene er store, men de erfarne skogmaskinførerne driver kontrollert og ryddig.

Jon, som tross alt skal betale regningene for to skogsmaskiner i mangemillionersklassen, forsikrer at han ikke mister søvnen av usikre tider.

– Under finanskrisen måtte vi stoppe maskinene en periode. Den tørre sommeren for to år siden, førte til hogststopp i en måned. Da tok vi ferie, så det ordnet seg.

– Om pandemien nå gjør at sagbrukene stenger, så er vi først i verdikjeden til å bli rammet. Hvis industrien stopper, blir det verre, konkluderer Jon med termoskoppen i neven foran hogstmaskinen.

Det er den femte hogstmaskinen han har kjøpt i årene som selvstendig næringsdrivende. For bare et par dager siden kom den splitter nye lassbæreren fra John Deere, som Jan kjører.

Hogstteam siden 2003

– Regningene kommer uansett, så i verste fall må jeg tigge om hjelp eller lette på avdragene.

Men han vil ikke bekymre seg før han må.

– Jeg er rolig slik, forsikrer han. Jan er heller ikke den engstelige typen. Midt i dalføret i Tessungdalen går hogsten sin gang.

De to har jobbet sammen siden 2003. Skogeierne hogger godt og jevnt i Tinn. Faktisk så jevnt at Jan og Jon har nok arbeid hvert år.

I år har firmaet 20 års jubileum. I snitt hogger og sorterer de rundt 24 000 kubikk tømmer årlig, som tilsvarer om lag 72 000 tømmerstokker.

– Den beste årstiden er våren, er begge enige om.

God mat i hogstfeltet

– I dag tidlig gikk en elg forbi maskinen. Dyrene liker ikke bråket, men de blir ikke skremt. De kommer tilbake dagen etter. Elgen finner mye god mat i hogstfeltet, sier Jon.

– Det beste er vårstemning med bra snøføre. Da går kjøringen lettere, sier Jan.

Det går an å ønske seg slike forhold i Tinn, der fuglene synger i en ny vår mens snøen fortsatt kan ligge dyp i terrenget.

Framtidstro

Jan og Jon har tro på økende etterspørsel etter tømmer.

– Vi jobber med en fornybar ressurs. Vi håper forbrukerne setter mer pris på tre enn plast i framtiden.

 

Skrevet av Stine Solbakken
08/04/2020