Skogfrøverket ønsker tips om fine trær

Det norske Skogfrøverk søker nytt avlsmateriale til skogplanteforedlingen.

Skogfrøverket ønsker derfor kontakt med skogeiere, skogbrukssjefer, skogbruksledere og entreprenører, som kjenner til aktuelle bestand.

Spesielt ønskes avlstrær fra bestand i Agder, Vestfold og Telemark i høydelag 0 – 800 m.o.h.

Skogfrøverkets kontaktpersoner:

Vest-Agder: Kjell Arne Rosseland, 918 35 575, karnross@online.no

Aust-Agder: Jannicke Modell Røhmen, 993 17 145, jannicke@skjeggedalvilt.com

Telemark og Vestfold: Vegar Hvamb, 901 38 349, vegar@skogselskapet.no

Skog for framtidens klima

– Klimaendringene vil trolig medføre utfordringer vi ikke har i dag. Frø – og plantematerialer for skogproduksjon i fremtidens klima, må derfor være robust for store miljøvariasjoner.

– En løsning er en større foredlingspopulasjon, som gir større genetisk diversitet i materialet og dermed øker motstandsdyktigheten overfor klimatisk stress, nye sykdommer og insekter, opplyser Skogfrøverket.

Vårfrost og for tidlig knoppsprett

– Med en tidligere vår i framtiden, følger økt risiko for vårfrost og plantene må derfor ikke ha for tidlig knoppsprett. Samtidig er det viktig å utnytte muligheten for økt vekst, som en lengre vekstsesong gir.

– Er skogen tilpasset klimaendringene, kan potensialet for skogproduksjon øke betraktelig og bidra til rask oppbygging av karbonlagrene i tømmerskogen, som jo også er et viktig klimatiltak, opplyser Skogfrøverket.

Skogfrøverket ønsker tips om:

  • Skogbestand i hogstklasse 4 og 5 fra 0 – 800 m.o.h. i Agder, Vestfold og Telemark.
  • Spesielt interessert i tips om fine bestand av høy kvalitet.
  • De bør være ensaldrede og jevnt bestokket.
  • Trærne må holde en høy tømmerkvalitet.
  • Bestandet kan være både plantet og naturlig forynget
  • Rette og fine stammer, god vekst og lite skader.
  • Bestandene bør være minst 10 dekar for at det skal være interessant å gjøre utvalg der.
Skrevet av Stine Solbakken
21/01/2021