Rabatt på rydding av ungskog

AT Skog gjentar den vellykkede vårkampanjen på ungskogpleie. Bestiller du rydding av ungskogen før 17. mai, får du prisavslag.

– Vi utførte 6000 dekar med rabattert ungskogpleie i 2018. I fjor økte dette til over 7000 dekar, oppsummerer skogkulturansvarlig Pål Hekkli i AT Skog.

Dette er vårkampanjen

 • 10 % rabatt på veiledende pris.
 • Forutsetter at oppdraget er berettiget tilskudd fra NMSK (nærings- og miljøtiltak i skogbruket). Ta kontakt med skogbrukssjefen i din kommune for info om gjeldende tilskuddssats.
 • Arealet som skal ryddes må være minimum 10 dekar i omfang.
 • Må gjennomføres i løpet av 2020.
 • Bestill via servicekontoret, skogbruksleder eller skogkulturgruppa i AT Skog.
 • Eventuelle befaringer kan gjøres etter 17. mai.
 • AT Skog står fritt til å velge arbeidskraft og tidspunkt for gjennomføring.

Bestillingsskjema: Kontakt meg om ungskogpleie

Kontaktinformasjon til skogkultur og skogbruksledere: Ansatte

Derfor bør du rydde i skogen

– Ungskogpleie er det viktigste tiltaket du kan gjøre i skogen din, sier Pål. Fordelene med ungskogpleie er mange.

 • Bedre kvalitet på tømmeret
 • Kortere omløpstid (tidsrommet mellom planting og hogst)
 • Kontrollert treslagblanding
 • Lavere driftskostnader ved tynning og hogst
 • Trærne som står igjen får bedre stabilitet
 • Mindre risiko for klimaskader

Gir god vekst

Ungskogpleie går ut på å skaffe de beste trærne rom slik at de kan utvikle seg uten unødig hindringer av andre trær. Fortrinnsvis fjernes trær av dårligere kvalitet. Fremtidstrærne blir satt igjen jevnt fordelt og i et antall tilpasset voksestedet. Ungskogpleie kan finansieres med skogfond.

Best effekt i tidlig fase

Bruk av disse midlene medfører en betydelig skattefordel, noe som gjør et økonomisk fornuftig tiltak enda mer lønnsomt. I tillegg ytes det normalt offentlige tilskudd til dette arbeidet. Effekten av ryddingen blir bedre når den utføres i en tidlig fase i ungskogens liv. Å vente for lenge gjør arbeidet kostbart og mindre effektfullt.

– Vi oppfordrer skogeierne til å ta en tur i skogen for å se nærmere på ungskogen. Ta kontakt med lokal skogbruksleder dersom du ønsker råd, oppsummerer Pål Hekkli.

På bildet: Skogsarbeiderne Lars Holte (i midten) og Jens Tore Aakre (til høyre) har ryddet ungskogen til skogeier Terje Gautefall.

 

Skrevet av Stine Solbakken
01/04/2020