Nettkurs for skogplantere og skogeiere

Skogkurs har på kort tid utarbeidet et kurs sammen med skogeieraktørene for å sikre kompetansen til nye skogplantere og skogeiere som planter selv.

I et to timers digitalt kurs blir de viktigste elementene med planting gitt. Som kursavslutning besvares kontrollspørsmål.

De nye skogplanterne som AT Skog engasjerer i vår, må gjennomføre kurset.

Sikrer godt utført planting

– AT Skog har en skogkulturansvarlig i hvert fylke som koordinerer arbeidet. Skogbrukslederne som dekker hvert sitt geografiske område, hjelper med opplæring, oppfølging og kontroll i felt. De enkelte plantørene tildeles oppdrag med tilhørende instruks for arbeidet, opplyser skogsjef i AT Skog, Knut Nesland.

Anbefales til skogeiere

Cirka 40 % av plantene blir satt ut av planlagt arbeidskraft, mens resterende 60 % har AT Skog funnet ny arbeidskraft til.

I tillegg til at riktig utplanting er viktig for vekst og trivsel, vil kurset ivareta kravene i Norsk PEFC Skogstandard.

Kurset er også for skogeiere og deres hjelpere, som planter selv i egen skog.

Les mer om deltakelse: Nettkurset om skogplanting

– Kurset er i utgangspunktet laget for nye skogplantere, men anbefales også for dei som har planta skog før for å teste ut eigen kunnskap, samt bli oppdatert på retningslinjer, for eksempel i forhold til PEFC. Over 600 000 planter skal bli satt ut av skogeigerar og deires familier og venner, så dette er et kjapt og nyttig kurs, sier Nesland.

Kurset koster kun 250 kroner, er åpent for alle og kostnaden kan dekkes med innestående midler i skogfond.

Bildet viser Negoita Constantin, som jobber i Tollef Grønvold Skogsdrift AS. Nico er i gang med sin 19. sesong med planting for AT Skog i Agder og Telemark.

Skrevet av Stine Solbakken
30/04/2020