Ny binge for eksport av flis

AT Skog har bygd en flisbinge i Arendal for å håndtere den sterkt økende mengden med flis over kaien.

AT Skogs terminal i Eydehavn er en av kaiene med mest flisutskiping i Norge. Kaien og terminalområdet er et av landets største anlegg for tømmer.

Rommer et båtlass

Viken AT Market og Norsk Biobrensel har en økende aktivitet med flis på området og det var behov for større lagringsplass. Bingen består av over 600 store betongblokker, som er stablet opp til nesten 5 meter høyde. Bingen er 100 meter lang, 15 meter bred og rommer nesten en hel båtlast med flis.

Oppslagsbilde: Fra overtakelsesdagen 1. oktober. Fra venstre Odd Henning Felle fra Odd Felle Tømmerhåndtering, transportleder Hilde Haukom fra AT Skog, anleggsleder Sjur Vhile fra NRC Anlegg, prosjektleder Tor Kristian Flaa og prosjektsjef Kjetil André Rødland, begge fra AT Skog.

Foto: Hasso Hannås

– Bingen er bygget av NRC Anlegg AS. Betongblokkene er kortreiste og levert fra Ribe Betong i Arendal. Flisbingen tok unna hele produksjonen av betongblokker hos leverandøren fra januar til august, forklarer prosjektsjef Kjetil André Rødland i AT Skog.

Begge foto: Sjur Vhile

Ferdig i september

Den totale kostnaden med prosjektet var i overkant av 2 millioner kroner. En tredjedel av kostnaden var fjerning av masser og grunnarbeid, mens i underkant av halvparten gikk til kjøp av betongblokker.

– Arbeidet startet i mars med å kjøre masser fra Eydehavn til det nye næringsområdet i Heftingdalen ved E18, der massene kommer til nytte. De siste blokkene i bingen ble løftet på plass i starten av september. AT Skog og NRC Anlegg gjennomførte overtagelsesmøte 1. oktober, sier Rødland.

Flis til København

Flis som oppbevares i bingen skal fraktes til fjernvarmeanleggene i Danmark. AT Skog har en leveringsavtale på flis til HedeDanmark AS.

Som en del av det grønne skiftet gjøres det betydelige investeringer i det danske energimarkedet. Fossile ressurser skal byttes ut med fornybare ressurser.

Som den første hovedstaden i verden, har København et mål om å bli CO₂ -nøytral innen 2025. Kull skal erstattes med flis og AT Skog er en av leverandørene til denne klimavennlige endringen.

Skrevet av Stine Solbakken
09/10/2020