Lær deg å fyre som Olav

– Må du bruke flere fyrstikker, er noe feil. Riktig oppfyring gir fyr på første forsøk, lover skogeier Olav Langåsdalen. I bekymring over tapt kunnskap, har han skrevet bålbok.

– For ikke lenge siden kunne både karer og kvinner få fyr på et bål under vanskelige forhold. Slik er det ikke lenger. Jeg håper flere vil bruke skogen som ferie og fritidssted når de føler seg trygge på bålfyring. Bål er en viktig del av turopplevelsen. Folk prater på en annen måte når de samles rundt et bål, mener Olav, som er andelseier i AT Skog med en skogeiendom på 3300 mål i Hjartdal.

Bok i sekken

I motsetning til andre bålbøker i markedet, er «Den lille praktiske bålboka» så lett at den kan bli med i tursekken. Olav er opptatt av hvor viktig bålet har vært for menneskets eksistens og utvikling. Da er det kjipt at moderne mennesker risikerer sult og frost på tur i mangel av et varmende bål.

– Det kan være helt livsnødvendig å kunne fyre opp. Det er ille at en så allmenn og selvfølgelig kunnskap kan forsvinne, sier Olav.

Følger du Olavs triks, er ikke våt ved, sludd og vind et uoverkommelig hinder. Men hva med juks? Kan en mann med livslang erfaring i bålfyring anbefale sagflis med parafin, medbrakt ved og tennbriketter på tur?

 Lærte bålfyring av far

– Det er ikke juks å bruke knep. Hvis du er på fjellet med ungene i ruskevær, kan det for eksempel være lurt å bruke litt sagflis med parafin. Tennbriketter er lettvint, men de fungerer dårlig. Never er mye bedre og gir raskere varme.

– Alt jeg kan om bålfyring, har jeg lært av faren min. Og mens jeg jobbet med boka, har jeg nok blitt en bedre bålfyrer. Jeg har blitt mer bevisst på hva som fungerer, forklarer Olav. Han bor høyt oppi dalsiden med kona Margrete og to barn. Vedfyring benyttes til husvarme og matkoking.

– Alle har råd til å gå en tur i skogen. Rekreasjon utendørs er bra for miljøet og avler naturvernere. Det er min sterkeste drivkraft bak denne boka.

Ting som skaper irritasjon

– Som skogeier, er du ikke redd for skogbrann?

– Jo, derfor skriver jeg også om hvor og når du kan fyre bål. Så lenge folk tar med søpla hjem, viser hensyn og oppfører seg, så er det ingen grunn til konflikt mellom naturbrukere og natureiere. Jeg har med eksempler i boka, som skaper irritasjon hos skogeiere, som når turfolk fyrer bål inntil trestammer. Da blir treet skadet for alltid.

– Å fyre bål i en stubbe er heller ikke smart. Da risikerer du å starte en skogbrann. Dessuten, tar turfolk bare en liten tørr bit av en tyristubbe til opptenning, kan den tørre stubben være til nytte for 100 flere bålfyrere, oppsummerer snekkeren, bokforfatteren og andelseieren i AT Skog.

 

Skrevet av Stine Solbakken
09/01/2017