Tømmerbilsjåføren som kjøpte sagbruk

Sagbruket hadde gått konkurs og stått stille i to måneder. Det kunne ikke John Anker Telhaug sitte i tømmerbilen og se på. Siden har aldri Eikås sagbruk hatt røde tall.

– Jeg kjøpte sagbruket og stiftet nytt selskap. Ingen røde tall siden 1998, skyldes mange flinke folk. Dette er teamwork, forklarer den daglige lederen før han unnskylder seg midt i intervjuet.

– Jeg må bare kjøre fram noe tømmer.

– Mye skog å ta av

Innimellom telefoner, omvisning med en gjeng skogeiere, intervju, kaffekoking og styring av saga, jobber han der det trengs og stiger inn i hjullasteren som mater tømmerstokker til saga.

Denne vinteren er han engasjert i en helt annen utfordring enn i 1998. Sagbruket mangler tømmer.

– Jeg har stor kapasitet på saga. Samtidig står skog og råtner på rot. Hogg mer, er budskapet fra det største sagbruket i Vest-Agder. Sagbruket eies av familien Telhaug med 80 %. AT Skog har en eierandel på 10 %.

– Se mulighetene

– For å få opp kvalitet og volum, må det hogges. Det er en farlig holdning hvis skogeierne aksepterer at skogen råtner på rot. Å la være å hogge, plante og få opp ny kvalitetsskog, fører til at skogen ikke blir verdt noen ting. Det er så mye hogstmoden skog å ta av og vi trenger tømmer, sier John Anker.

– Leveransene av gran er bra, men skal vi produsere nok materialer av furu må skogeierne hogge mer. Hogsten er lav, mens prisene stiger. Jeg er redd skogeierne har for store forventninger. Her må skogeierne se mulighetene.

I vinter har sagbruket hatt produksjon i 3 dager mot 4 tidligere. På AT Skogs kontor i Byremo, holder Arne Eiken til. Han er markedsansvarlig for serviceavtalen BEDRESKOG. Telhaug skryter av Arne og har tro på at denne lokalkjente mannen kan skape mer hogstaktivitet.

Les mer her: BEDRESKOG

Skogbrukslederne Toralf Håland og Eivind Kvinlaug i AT Skog er også i full aktivitet med innkjøp av tømmer og oppdrag for ny kvalitetsskog. Mange krefter drar i samme retning og håper at flere skogeiere velger å hogge.

Til tross for utfordringene, forsikrer John Anker at han har det «himlande gøy» som driver av Eikås.

– Hvis vi kan kjøre produksjon i fem dager, trenger vi 64 000 kubikk tømmer årlig. I 2017 har vi skjært 40 000 kubikk. Vi er 30 ansatte på Eikås og er avhengig av tømmer for å tjene penger. Generasjonen som overtar skogen nå, er ikke skogeiere med kunnskap. Det er da jeg sier at AT Skog kan hjelpe med drift og forvaltning, sier Telhaug.

Kvalitet og kjapp levering

– Vi har et fantastisk lavt sykefravær. Alle er så villige til å jobbe og vi vil holde folk i arbeid. Vi har stor egenkapital, som skyldes at eierne har latt pengene stå i bedriften. Vi har investert 100 millioner i disse 20 årene og jobber for å sikre framtida. Eikås selger godt på kvalitet og kjapp levering.

– Kunder som er tomme for materialer, ringer meg og spør hvor fort jeg kan levere? To timer, sier jeg. Det er ingen av andre som kan det. Kundene med små firma, har begrenset med lager. Da er det en fordel at vi finnes lokalt og er fleksible.

Bror, søskenbarn og nevø

Det jobber mange familiemedlemmer av John Anker på Eikås sagbruk.

– Min eldste bror er formann på tomta. Så er det søskenbarn og nevøer. En er logistikksjef og en teknisk sjef, hvis det er sånn at vi skal titulere oss – men her trør vi til når det er for lite folk et sted. Vi skiller ikke på de som jobber på gulvet og de som er sjefer. Jeg tror ikke jeg blir regnet for å være en snobb, humrer den engasjerte sagbrukseieren.

 

Skrevet av Stine Solbakken
14/03/2018