Nytt styre, gull og brann

Gullmerke for 10 500 arbeidsdager i AT Skog, mulighet for bonus for motormanuell hogst og ansvarsforsikring for skogsbilveier var blant nyhetene på AT Skogs årsmøte.

Rundt 100 personer var tilstede i Norske Skog Unions tidligere elverksted i Skien torsdag. I de rustikke omgivelsene var stemningen god da styreleder Olav A. Veum holdt sin årsmøtetale.

– Målet framover blir hogst opp mot berekraftig nivå, vesentleg auke i skogkultur og planting, større del av tømmerforedling i vår geografi, betre arealavkastning og ingen ytterlegare innskrenkning av råderetten. Det er vår ambisjon, sa Veum.

Les Olav A. Veums tale her: Styreleders tale til årsmøtet 2017 

Se utdrag av presentasjonen til administrerende direktør Anders Øynes her:  Årsmøtet 2017

– AT Skog skal ta ein aktiv rolle i denne utviklinga på vegne av oss alle. Vi er godt i gang. Vi har fått på plass gode strategiske samarbeid. Vi har trimma organisasjonen. Vi har bygd kompetanse. Vi har utvikla marknaden. Vi har dyktige medarbeidarar, flinke fagfolk i skogen og ikkje minst ein stor og levande organisasjon, oppsummerte Veum.

Hedersmerke i gull

Jane Markussen begynte i Telemark Tømmersalgslag i 1972. Da var hun 16 år. Hun gikk av som pensjonist i april i år etter 10 500 arbeidsdager, eller nesten 45 år i økonomiavdelingen.

– Jeg er helt overveldet, sier Jane, som beskrives som en svært lojal medarbeider, som knapt har hatt fravær. Hun er kjent for å se mennesket bak fakturaen og utøve jobben med et høyt servicenivå.

Styrets ordfører, Morten Rogn, delte ut diplom og gullmerke. Hedersbeviset tildeles medlemmer, ansatte og andre, som over lang tid har fremmet AT Skog.

– Økonomiavdelingen er en utrolig viktig funksjon og det er viktig at innsatsen der blir verdsatt. Du er også kjent for å se dine kolleger, ha kaffen klar og bidra aktivt til samholdet i AT Skogs administrasjon, sa Rogn.

Knut Aas, som gikk ut av styret i fjor og mottok hedersmerke i gull, fikk diplom på etterskudd.

Godt mottatt bonus

Fra salen kom det mange gode spørsmål og innspill til ledelsen og styret. Etter at administrerende direktør Anders R. Øynes fortalte om gjeninnføring av bonus på motormanuell hogst, var det mange fornøyde skogeiere i salen. Gjeninnføringen av dette er planlagt i vintersesongen 2017/18.

– Jeg mener tillegget er viktig. Det er ofte skogeieren, som driver med motorsag i egen skog, som er mest engasjert i skog lokalt, uttalte leder i Marnardal skogeierlag, Ola Sløgedal.

Han er en av skogeierne, som har bedt om at tillegget skulle gjeninnføres. AT Skog er det eneste andelslaget, som praktiserer mulighet for bonus for motormanuell hogst. Styrelederen presiserte at pengene til å dekke inn dette tillegget, må tas i markedet uten at felleskapet belastes.

Les årsmøtesaken fra redaksjonen i Skog her: Populær styreleder enstemmig gjenvalgt – igjen!

Forsikring for skogsbilvei

Fra forsikringsselskapet Skogbrand kom budskapet om viktigheten av skogforsikring. Skogbrand har drøyt 42 000 medlemmer. Administrerende direktør Per Asbjørn Flugstad tok for seg økende brannfare i framtiden, gnagere og stormskader, før han presenterte ansvarsforsikringen for skogsbilvei.

– Skogbrands veiforsikring dekker ansvar inntil 10 millioner kroner. Årspremien er avhengig av samlet veilengde og eventuelle broer lenger enn 10 meter, opplyste han.

Dette er AT Skogs nye styre

Olav A. Veum takket hjertelig for tilliten etter gjenvalget av ham som styreleder.

– Det er svært motiverende og det varmer veldig, avsluttet han.

Styreleder: Olav A. Veum

Styremedlemmer: Åse Egeland (nestleder), Hølje Kristian Jore, Even Hedland og Gunn Brekka (ny etter Trude Engesland), Åse Vinje og Hilde Haukom.

  1. vararepresentant: Trygve Usterud
  2. vararepresentant: Heidi Skårnes
  3. Trygve Haugland (ny etter Tor Peder Lohne)

Ordfører: Sveinung Kjellemo (ny etter Morten Rogn)

Varaordfører: Tor Peder Lohne (ny etter Sveinung Kjellemo)

 

 

Skrevet av Stine Solbakken
04/05/2017