Send inn forslag til valgkomiteen innen 26. januar

Valgkomiteen i AT Skog starter nå sitt arbeid frem mot årsmøtet 7. mai 2024.

Komiteen ber om innspill på kandidater til verv i AT Skogs styre og valgkomité.

To av representantene i valgkomiteen, som har sittet ut sin treårsperiode, er på valg. To personlige vararepresentanter er derfor også på valg.

Vi ber medlemmene merke seg at erfaringsmessig er de fleste kandidater som foreslås menn. Samvirkeloven stiller særskilte krav til sammensetningen av styret.

Frist for innsendelse av forslag er 26. januar 2024.

Forslag sendes til: valgkomiteen@atskog.no

Skrevet av Stine Solbakken
14/12/2023