Skogeier får 1000 kr/m³ for malmfuru hos Håkon

Fra og med 1. januar får skogeier 1000 kr/m³ for furu med høy andel kjerneved, såkalt malmfuru, når sagtømmeret leveres til Hasås avd. Telemarksbruket.

Etter tømmerleveranse til sagbruket i Midt-Telemark, kan skogeier derfor se fram til et hyggelig oppgjør.

– Vi ligger midt i kjerneområdet for furu av høy kvalitet. Kundene våre er opptatt av stabil og god kvalitet. Siden vi er et rent furusagbruk og skjærer dette hele året, har vi en forutsigbar leveranse, forklarer fabrikksjef i Hasås avd. Telemarksbruket, Håkon Helgerud Myhra.

– Vi er et lite sagbruk og kan vanskelig konkurrere med de store svenske industrikonsernene på eksport, men vi er et veldig godt sagbruk med tilgang på et flott råstoff. Vi har jevnlig besøk av kunder fra utlandet og responsen er veldig god på sagbruket og kvaliteten vi leverer.

Etterspørsel i markedet

Samtidig med innføringen av malmfuru i sortimentet på Hasås avd. Telemarksbruket, tas spesialfuru ut av sortimentet. Dette er en del av tilpasningen til et marked, som etterspør andre produkter/kvaliteter enn tidligere.

– Til tross for et svakt trelastmarked, selger vi bra i første kvartal. Norske kunder vil ha kjerneved, sier kundeansvarlig i Hasås avd. Telemarksbruket, Svein Erik Kilen.

Sortiment til eksport

I fjor ble 33 prosent av volumet ved Telemarksbruket solgt til utenlandske kunder. Enkelte sortimenter av furutømmer fra Midt-Telemark eksporteres til Pakistan, Egypt, Saudi Arabia, Marokko, Tunis, Sverige, Danmark, Belgia og Nederland.

Den beste kvaliteten, som malmfuru, går til norske kunder. Hasås avd. Kodal i Sandefjord er en av de viktige mottakerne, der høy kvalitet trengs til produksjon av konseptet Kjernekledning – det beste fra stammen.

Mer om produktene: Hasås

– Kapp stokken lang

Malmfurusortimentet trenger ikke sorteres ut under driften, men vil bli registrert av tømmermåleren når tømmeret går gjennom stokkmålingen på sagbruket.

Malmfuru registreres når stokken har en toppdiameter fra 24 – 28 cm og kjerneveden samtidig utgjør en diameter på minimum 20 cm. Utover dette er det samme kvalitetskrav som sort 242 Furu sagtømmer kvalitet 1 til Telemarksbruket.

Hogger du i bestander med høy kjernevedandel, er det viktig at tømmeret kappes normalt og at stokken kappes så lang som mulig, helst 4,9 eller 5,5. Dette av hensyn til krok og eventuelt andre feil.

Øker volumet

Fra 1. november i fjor ble Telemarksbruket formelt fusjonert med Hasås, som nå består av to sagbruk og to høvleri. Dette gir lønnsomme effekter i foredling av tømmeret og økt verdi for skogeierne. I Hasås er det rundt 160 ansatte i de fire avdelingene, som holder til i kommunene Sandefjord, Hægebostad, Midt-Telemark og Nordmaling i Sverige.

– I Hasås rigger vi oss for oppturen i byggmarkedet. Som felles industriselskap drar vi nytte av hverandres kompetanse. Ved Telemarksbruket skal vi øke volumet. Ambisjonen er å øke fra 65 000 kubikk i fjor til over 90 000 kubikk i år, avslutter Helgerud Myhra.

Hasås avd. Telemarksbruket i Midt-Telemark kommune.
Skrevet av Stine Solbakken
17/01/2024