Husk å melde inn henteklart tømmer!

Skogeiere som hogger selv, må huske å melde fra til AT Skog at tømmeret er klart til henting.

Her ser du hvordan du gjør det: Slik melder du framkjørt tømmer

Du registrerer framkjørt tømmer her: Skjema

 

 

Skrevet av Stine Solbakken
23/02/2018