Uten flis blir Tor Erik stressa

– Jeg fyller på med fem vogntog flis i døgnet, forklarer Tor Erik Høst Jensen.

Yrkessjåføren frakter flis til Skien fjernvarme, som forsyner blant annet Sykehuset Telemark, Skien fritidspark, skoler og nyere leiligheter med varmtvann og husvarme.

Tor Erik jobber etter en enkel flisfilosofi. Flisa skal fram. Da han for et par uker siden ikke kom fram til flislageret i Bjorstaddalen på grunn av ubrøyta vei, måtte han ta en tvungen pause. Så kjørte han flis fra klokka 01 om natta til morgenkvisten isteden.

Eierskap i 7 fjernvarmeanlegg

Han er ansatt hos Mustvedt AS, som utfører både hogst og tømmertransport for AT Skog. AT Skog eier 34 prosent av Skien fjernvarme og har engasjert seg i etableringen av 7 fjernvarmeanlegg i Agder og Telemark. Behovet for flis er stort. Det er et stort potensiale for økt utnyttelse av skogflis som fornybar ressurs. Tor Erik har en klar oppfordring til skogeierne:

– Hogg mer, så det blir nok flis. Alt som ikke kan brukes til materialer, kan brukes til oppvarming.

Skien fjernvarme har to fliskammer, som totalt rommer 1000 kubikk med flis. Med et døgnbehov på rundt 450 kubikk i vintersesongen, må Tor Erik fylle opp seks dager i uka. Om vinteren er fliskjøringen heltidsjobben hans. Han prøver å ta fri på søndager.

Kjører når det trengs

– En gang skrev jeg mail til en som klaget på at jeg kjørte flis på en søndag. Hvis ikke jeg leverer flis, får ikke sykehuset vasket eller operert. Jeg føler ansvar for at anlegget har nok flis, men ikke sånn at det føles som en belastning. Jeg vil gjøre mitt for at det er nok flis til enhver tid. Mange leiligheter er uten vedfyring. Da er beboerne avhengig av flislevering til Skien fjernvarme. Det betyr at jeg må kjøre 1. juledag, 2. juledag og påskedager. Da jeg forklarte dette til den som klaget, fikk jeg en beklagelse.

Følger flisnivået på mobilen

– Jeg kan ta fri til sommeren, svarer den fleksible sjåføren om den begrensede fritiden i vintersesongen. Om sommeren kan han ta flispause på inntil en uke. Da er varmebehovet naturlig nok mindre og flisforbruket lavere i fjernvarmeanlegget.

– Om jeg trenger fri, har jeg andre transportører som kan overta, forklarer Tor Erik. Han er likevel innstilt på å ordne opp mest selv.

– Jeg blir litt stressa når jeg ser at det er lite flis i kammeret. Jeg følger med på flisnivået via overvåkningskamera på telefonen, forklarer han idet han svinger inn på flislageret i Bjorstaddalen. Der er to tømmerbiler nettopp innom med lass, slik at fliskutteren får påfyll.

Prisøkning på 45 kroner

– I 2018 kommer Skien fjernvarme til å ha et flisbehov som tilsvarer 750 fullasta tømmerbiler, sier markeds- og produksjonssjef i AT Skog, Hans Erik Røra.

– Alle treslag kan brukes. Det er de dårligste kvalitetene, som ikke kan brukes til bygningsmaterialer eller celluloseproduksjon, vi ønsker å benytte. AT Skog ønsker også å kjøpe heltrevirke – trær som ikke er kvistet. Er dette aktuelt, så ta kontakt med servicekontoret vårt. Slikt virke må lagres til det er fritt for nåler eller grønne blader før det kan hogges til flis, men det er ellers godt råstoff for produksjon av brenselflis.

– Dette er et godt tilbud til skogeiere i Grenlandsområdet, som trenger å rydde jordekanter og kulturbeiter. For blanding av alle tresorter, betaler vi nå 190 kroner per kubikk i Grenland. Det er en prisøkning på 45 kroner siden i sommer, avslutter Røra.

FAKTA

AT Biovarme AS

SKOGFLIS: For å skape fornybar bioenergi og nytt marked for massevirke, har AT Skog gjennom sitt datterselskap AT Biovarme bidratt til etablering av en rekke fjernvarmeanlegg.

EIERSKAP: AT Biovarme har eierandeler i Bø Fjernvarme (50 prosent), Skien Fjernvarme (34 pst), Moland Biovarme (37 pst), Kragerø Biovarme (35 pst), Bio Dalane (34 pst), Myra Biovarme (34 pst), Vegårshei Biovarme (34 pst) og AT Biovarme Croftholmen (100 pst).

LEVERANSE: I 2017 leverte selskapene til sammen fornybar bioenergi på 54,75 GWh.

SKIEN FJERNVARME: Etablert i 2013. I tillegg til AT Skogs eierskap, har Skagerak Varme en eierandel på 51 % og Løvenskiold-Fossum Skog 15 %.

 

Skrevet av Stine Solbakken
28/02/2018