Vedtømmer? Ikke før til våren

Jente legger en vedkubbe inn i ovnen

Høye strømpriser har ført til stor pågang etter vedtømmer.

Det fyres iherdig i hus og hytter denne vintersesongen. Det merkes på vedsalget og ønske om å kjøpe vedtømmer.

– Stor etterspørsel er hyggelig for oss, men det skaper en utfordring med å klare og levere til alle som ønsker dette, forklarer skogsjef Knut Nesland.

AT Skog har en del faste kunder med årlige leveringsavtaler på vedtømmer. I tillegg er det nå mange henvendelser fra privatkunder.

Tidligst til våren

– Det er et begrenset volum med vedtømmer som blir tatt ut i forbindelse med hogst. I mange tilfeller ønsker også skogeierne å beholde tømmeret til ved selv.

– I år er etterspørselen mye større enn volumet som er til salgs. Vi vil dessverre ikke klare å levere til alle som ønsker det, sier Nesland.

Slik situasjonen er i vinter, vil det ikke være mulig å skaffe vedtømmer før til våren.

Skrevet av Stine Solbakken
05/01/2022