Maria Knagenhjelm og Jan Ivar Rødland ser på miljøregistreringer i skogen ved hjelp av programmet ALLMA på en ipad.

Ikke all skog skal hugges

16/07/2021

Jan Ivar Rødland og Maria Knagenhjelm møtes i et område på Vestlandet som skogeier har tilbudt til vern. Landskapet har vært urørt i lang tid. Vi er omgitt av levende og døde trær og et yrende fugleliv. Tar vi en nærmere titt på den døde veden, ser vi også et mikroliv de fleste av oss

AT Skog søker regnskapscontroller

22/06/2021

Om stillingen:  Da en av våre ansatte snart går av med pensjon, trenger vi hans etterfølger. Vi ser etter deg med bred og solid regnskapskompetanse, gjerne med kjennskap til samvirkeforetak. Du jobber godt med selvstendig oppgaveløsing, tar initiativ og er god på å prioritere oppgaver utfra gitte frister. I stillingen ønsker vi en person som